ความคิดเห็นที่ 72 โดย bItnXJgHVCAPUuQhH - (2017-04-02 16:59:19) 5.188.211.xxx
 
*FNbut http://www.LnAJ*K*QSpkiStk*sLL*hQP*MO*wQ*gO.com
ความคิดเห็นที่ 71 โดย bItnXJgHVCAPUuQhH - (2017-04-02 16:59:18) 5.188.211.xxx
 
*FNbut http://www.LnAJ*K*QSpkiStk*sLL*hQP*MO*wQ*gO.com
ความคิดเห็นที่ 70 โดย ySyiZcufuJI - (2017-01-08 21:54:45) 188.143.232.xxx
 
*bHm*j http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 69 โดย ySyiZcufuJI - (2017-01-08 21:54:41) 188.143.232.xxx
 
*bHm*j http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 68 โดย kfpLxklS - (2017-01-06 13:52:24) 188.143.232.xxx
 
jaq*zS http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 67 โดย kfpLxklS - (2017-01-06 13:52:20) 188.143.232.xxx
 
jaq*zS http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 66 โดย LPDGFAKqu - (2017-01-04 03:09:14) 188.143.232.xxx
 
crXce* http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 65 โดย LPDGFAKqu - (2017-01-04 03:09:14) 188.143.232.xxx
 
crXce* http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 64 โดย SwlHpLAB - (2017-01-03 21:55:11) 188.143.232.xxx
 
rdCgsk http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 63 โดย SwlHpLAB - (2017-01-03 21:55:10) 188.143.232.xxx
 
rdCgsk http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 62 โดย WYMLrxQtNPyq - (2017-01-02 11:06:21) 188.143.232.xxx
 
*CGQWr http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 61 โดย WYMLrxQtNPyq - (2017-01-02 11:06:20) 188.143.232.xxx
 
*CGQWr http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 60 โดย INKNgKAGILgkay - (2016-12-30 01:47:30) 188.143.232.xxx
 
iEEUrv http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 59 โดย INKNgKAGILgkay - (2016-12-30 01:47:26) 188.143.232.xxx
 
iEEUrv http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 58 โดย WsRhDnNlhpYvF - (2016-12-29 13:46:57) 188.143.232.xxx
 
vaxPHO http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 57 โดย WsRhDnNlhpYvF - (2016-12-29 13:46:55) 188.143.232.xxx
 
vaxPHO http://www.FyLitCl*Pf*ojQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 56 โดย vgpgKTUNx - (2016-08-14 17:45:19) 188.143.232.xxx
 
RClRX* http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 55 โดย vgpgKTUNx - (2016-08-14 17:45:17) 188.143.232.xxx
 
RClRX* http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 54 โดย OWrbmrwzoBvDsezUW - (2016-08-13 16:08:21) 188.143.232.xxx
 
RSD*LU http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 53 โดย OWrbmrwzoBvDsezUW - (2016-08-13 16:08:21) 188.143.232.xxx
 
RSD*LU http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 52 โดย svGgPGaCr - (2016-08-10 06:09:00) 188.143.232.xxx
 
DgP*l* http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 51 โดย svGgPGaCr - (2016-08-10 06:08:58) 188.143.232.xxx
 
DgP*l* http://www.FyLitCl*Pf*kjQdDUOLQOuaxTXbj*iNG.com
ความคิดเห็นที่ 50 โดย pabird****@gmail.com - (2014-10-23 11:53:26) 118.172.14.xxx
 
ผมอยากสึกษาเครื่องประหยัดไฟครับ
ความคิดเห็นที่ 49 โดย DkIEgmJzVrwwtfghn - (2013-01-08 22:15:52) 195.190.13.xxx
 
**XeIR
ความคิดเห็นที่ 48 โดย DkIEgmJzVrwwtfghn - (2013-01-08 22:15:49) 195.190.13.xxx
 
**XeIR
ความคิดเห็นที่ 47 โดย lua - (2012-11-26 14:58:27) 110.77.234.xxx
 
ค่าที่อ่านได้เม่อประกยัด ** ธรรมดาไม่ใช้
** ทำใม แอมป์มากกว่า ครับ
เลขมาก เปลืองไฟ เลขน้อย ลดลงครับ
ความคิดเห็นที่ 46 โดย zqsaIeMzcaDEqShyNMn - (2012-08-28 05:49:53) 188.143.232.xxx
 
There's a terfriic amount of knowledge in this article!
ความคิดเห็นที่ 45 โดย zqsaIeMzcaDEqShyNMn - (2012-08-28 05:49:53) 188.143.232.xxx
 
There's a terfriic amount of knowledge in this article!
ความคิดเห็นที่ 44 โดย yZmnPjUR - (2011-02-27 23:19:15) 94.100.25.xxx
 
**XrB*
ความคิดเห็นที่ 43 โดย yZmnPjUR - (2011-02-27 23:19:15) 94.100.25.xxx
 
**XrB*
ความคิดเห็นที่ 42 โดย zfOOXccdl - (2010-10-13 00:11:23) 81.29.209.xxx
 
uEzlrx
ความคิดเห็นที่ 41 โดย zfOOXccdl - (2010-10-13 00:11:22) 81.29.209.xxx
 
uEzlrx
ความคิดเห็นที่ 40 โดย ugYTAgSRycNA - (2010-09-09 11:39:08) 213.0.89.xxx
 
*KMb**
ความคิดเห็นที่ 39 โดย ugYTAgSRycNA - (2010-09-09 11:39:07) 213.0.89.xxx
 
*KMb**
ความคิดเห็นที่ 38 โดย bljNDqWFLtAQaMgz - (2010-09-09 11:38:23) 121.123.203.xxx
 
***X*y
ความคิดเห็นที่ 37 โดย bljNDqWFLtAQaMgz - (2010-09-09 11:38:22) 121.123.203.xxx
 
***X*y
ความคิดเห็นที่ 36 โดย boonnaka@hotmail.co - (2010-07-31 23:16:47) 114.128.140.xxx
 
ใช้หลักการ Load มีเท่าไร จ่ายไฟเท่านั้นหรือเปล่าครับ
ความคิดเห็นที่ 35 โดย kanokpol_****@hotmai - (2010-07-28 11:58:46) 125.27.119.xxx
 
มีอบรมทำเครื่องประหยัดไฟสำหรับมอเตอร์อีกเมื่อไรและจัดที่ไหนโปรดแจ้งด้วยผมสนใจ_ไกรวิทย์
ความคิดเห็นที่ 34 โดย kanokpol_****@hotmai - (2010-07-28 11:58:42) 125.27.119.xxx
 
มีอบรมทำเครื่องประหยัดไฟสำหรับมอเตอร์อีกเมื่อไรและจัดที่ไหนโปรดแจ้งด้วยผมสนใจ_ไกรวิทย์
ความคิดเห็นที่ 33 โดย kanokpol_****@hotmai - (2010-07-28 11:57:56) 125.27.119.xxx
 
มีอบรมทำเครื่องประหยัดไฟสำหรับมอเตอร์อีกเมื่อไรและจัดที่ไหนโปรดแจ้งด้วยผมสนใจ_ไกรวิทย์
ความคิดเห็นที่ 32 โดย kanokpol_****@hotmai - (2010-07-28 11:53:31) 125.27.119.xxx
 
มีอบรมทำเครื่องประหยัดไฟสำหรับมอเตอร์อีกเมื่อไรและจัดที่ไหนโปรดแจ้งด้วยผมสนใจ_ไกรวิทย์
ความคิดเห็นที่ 31 โดย ybNOohDkLGFcAv - (2010-07-27 03:29:20) 213.5.70.xxx
 
ta*w*s
ความคิดเห็นที่ 30 โดย ybNOohDkLGFcAv - (2010-07-27 03:29:19) 213.5.70.xxx
 
ta*w*s
ความคิดเห็นที่ 29 โดย cggoxGbRJRpq - (2010-07-26 19:02:18) 213.5.70.xxx
 
Mz*aZP
ความคิดเห็นที่ 28 โดย cggoxGbRJRpq - (2010-07-26 19:02:18) 213.5.70.xxx
 
Mz*aZP
ความคิดเห็นที่ 27 โดย GVMPugRvOPHXD - (2010-03-31 11:44:32) 77.94.37.xxx
 
ukplrK
ความคิดเห็นที่ 26 โดย GVMPugRvOPHXD - (2010-03-31 11:44:30) 77.94.37.xxx
 
ukplrK
ความคิดเห็นที่ 25 โดย yHYvAbwnVMrFdtC - (2010-03-19 17:05:27) 91.214.44.xxx
 
W*G**g How are you? and
ความคิดเห็นที่ 24 โดย yHYvAbwnVMrFdtC - (2010-03-19 17:05:26) 91.214.44.xxx
 
W*G**g How are you? and
ความคิดเห็นที่ 23 โดย mWHCgrWvpgwb - (2010-03-18 19:59:38) 91.214.44.xxx
 
***s*R Aloha! and
ความคิดเห็นที่ 22 โดย mWHCgrWvpgwb - (2010-03-18 19:59:38) 91.214.44.xxx
 
***s*R Aloha! and
ความคิดเห็นที่ 21 โดย hHgZrlRotpmXOHSz - (2010-03-14 18:25:18) 91.214.44.xxx
 
DK*XO* Hello! and
ความคิดเห็นที่ 20 โดย hHgZrlRotpmXOHSz - (2010-03-14 18:25:18) 91.214.44.xxx
 
DK*XO* Hello! and
ความคิดเห็นที่ 19 โดย QRqbGhLsmdr - (2010-03-14 18:24:22) 91.214.44.xxx
 
*qb*B* Aloha! and
ความคิดเห็นที่ 18 โดย QRqbGhLsmdr - (2010-03-14 18:24:21) 91.214.44.xxx
 
*qb*B* Aloha! and
ความคิดเห็นที่ 17 โดย knSUigEMgqkTCZP - (2010-03-13 22:25:37) 91.214.44.xxx
 
Hello! and
ความคิดเห็นที่ 16 โดย yRTLNJQZkQFzxMHFyS - (2010-03-13 22:25:37) 91.214.44.xxx
 
Howdy, and
ความคิดเห็นที่ 15 โดย knSUigEMgqkTCZP - (2010-03-13 22:25:36) 91.214.44.xxx
 
Hello! and
ความคิดเห็นที่ 14 โดย yRTLNJQZkQFzxMHFyS - (2010-03-13 22:25:36) 91.214.44.xxx
 
Hello! and
ความคิดเห็นที่ 13 โดย knSUigEMgqkTCZP - (2010-03-13 22:25:36) 91.214.44.xxx
 
Howdy, and
ความคิดเห็นที่ 12 โดย yRTLNJQZkQFzxMHFyS - (2010-03-13 22:25:35) 91.214.44.xxx
 
Howdy, and
ความคิดเห็นที่ 11 โดย khampha - (2010-03-03 11:39:26) 202.137.133.xxx
 
อยากรู้ว่าถ้าจะให้ไฟบ้านประยัดลงจะมีเครื่องอไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 10 โดย YFRgzxwSCvNDh - (2010-01-16 15:39:08) 67.212.92.xxx
 
*iP*QM
ความคิดเห็นที่ 9 โดย YFRgzxwSCvNDh - (2010-01-16 15:39:07) 67.212.92.xxx
 
*iP*QM
ความคิดเห็นที่ 8 โดย parun**@hotmail.com - (2009-11-07 15:21:01) 125.24.74.xxx
 
ยังงัย กันแน่ครับ ตกลงประหยัดหรือเปล่าครับ
เครื่องนี้อะ จริง ๆ P=VI นะ
I ลล แล้วทามมาย P มายลด...
ใครมีความรู้ช่วยหน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 7 โดย gAMztJTWOWP - (2009-05-11 03:37:29) 72.18.206.xxx
 
SKWsnq
ความคิดเห็นที่ 6 โดย gAMztJTWOWP - (2009-05-11 03:37:23) 72.18.206.xxx
 
SKWsnq
ความคิดเห็นที่ 5 โดย amciti - (2009-04-17 14:03:32) 125.24.45.xxx
 
การไฟฟ้าไม่ได้คิดค่าไฟจากการนวัดแอมป์
เขาวัดการใช้ไฟจากKw-hrจ้าพ่อแม่พี่น้อง
เครื่องดังกล่าวมีแค่คาปาซิเตอร์แก้เพาเวอร์แฟคเตอร์เท่านั้น หลอกขายชาวบ้านอีกล่ะซิท่า
ความคิดเห็นที่ 4 โดย hrjVeqNSszDqPS - (2009-04-06 05:04:07) 94.76.199.xxx
 
*bauza
ความคิดเห็นที่ 3 โดย hrjVeqNSszDqPS - (2009-04-06 05:04:02) 88.177.233.xxx
 
*bauza
ความคิดเห็นที่ 2 โดย มงคล หมอนจันทร์ - (2009-03-07 15:48:18) 124.157.161.xxx
 
อยากทราบข้อมูลเครื่องประหยัดไฟใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดกี่แอมป์และหาซื้อได้ที่ไหนครับหรือว่ามีวิธีการทำอย่างไรครับเพราะดูแล้วประหยัดดี
ความคิดเห็นที่ 1 โดย รักษ์ - (2009-02-28 18:53:08) 125.24.100.xxx
 
เครื่องประหยัดไฟที่ว่าสามารถใช้กับสเมริฟที่ใช้ดูดน้ำบาดาลได้หรือเปล่าครับ